Trainingen & Covid-19


- 27/05/20 -

De Nationale Veiligheidsraaden de Volleybalbond hebben het licht op groen gezet om onder zeer strikte voorwaarden de sporttrainingen te hervatten. Eén van de voorwaarden is dat deze trainingen buiten moeten plaatsvinden.

Het Wavoc-bestuur heeft grondig nagedacht over deze versoepeling:

  •    - De gemeente beschikt niet over grasterreinen waar we na hun goedkeuring (een extra eis van ons gemeentebestuur) bv. een training kunnen organiseren.
  •    - Het logistieke aspect om netten en ballen ter beschikking te stellen is ook niet evident en vraagt een complexe organisatie.
  •    - Al het clubmateriaal ligt in de sporthal en is dus onbereikbaar, over buitennetten beschikken we niet.
  •    - Daarbij komt dan nog het aspect om al het materiaal telkens te ontsmetten.

Jullie merken het, trainingen binnen deze versoepeling zijn allerminst evident, om niet te zeggen onmogelijk. Vanuit het bestuur hebben we dan ook besloten om geen activiteiten meer op te starten dit seizoen. We bekijken alvast hoe we de opstart van volgend seizoen kunnen realiseren en of we deze opstart eventueel wat naar voren kunnen schuiven, d.w.z. de trainingen vroeger laten opstarten.

Met dit goede weer begrijpen we dat het kriebelt. We zien dan ook hier en daar initiatieven opduiken om op privéterrein een volleybalmoment te organiseren. We kunnen uiteraard niet verhinderen dat sommige personen samen wat willen volleyballen of conditieoefeningen doen. Het moet duidelijk zijn dat dit om een privé-initiatief gaat dat niet door de club wordt erkend. Dit betekent ook dat er geen beroep kan gedaan worden op de verzekering. Indien jullie betrokken zijn bij zo’n initiatief, gelieve dit dan ook zo vooraf aan alle deelnemers te verduidelijken.