Kies kleur tegen pesten


- 24/02/19 -

Van 22 februari tot en met 1 maart vindt de week tegen pesten plaats.

Op www.kieskleurtegenpesten.be vind je allerlei tips om pestgedrag te te herkennen, te voorkomen en op te lossen.
Maak op de sociale media gebruik van #stipit om eigen acties en initiatieven tegen pesten kenbaar te maken.

Kies Kleur tegen pseten