Algemeen

  • Taken ploegverantwoordelijke VVB: Download
  • Taken ploegverantwoordelijke KWB: Download
  • Taken terreinafgevaardigden: Download
  • Taken markeerder: Download
  • Invullen wedstrijdblad VVB: Download
  • Te volgen procedure ivm de verzekeringen na een ongeval - VVB: Download
  • Ethias Aangifteformulier - VVB: Download
  • Genezingsattest Ethias - VVB: Download
  • Document verzekeringen KWB (invullen + dokter + aan Johan bezorgen): Download
  • Document verzekeringen Sporta (Wavoc Recrea): Download

Volwassenen

Jeugd

VVB : Provincie Antwerpen (AVF)

VVB : Gewest Antwerpen

Website: www.volley-bal.be

KWB

Website: www.falos.be

Terugbetaling ziekenfonds

Hieronder staan de terugbetalingsdocumenten van de verschillende mutualiteiten. Je mag dit één keer per kalenderjaar binnenbrengen. Je kan dit document laten afstempelen door het bestuur.